شرکت عصرارتباطات مبین شرکتی دانش محور و متشکل ازگروهای تخصصی و فوق تخصصی ایجاد کننده بسترهای نوین و با کارایی بالای صنعتی و خانگی در زمینه ارتباطات و بهینه سازی مصرف در انرژی های فسیلی و همچنین بازیافت و تولید انرژی های پاک میباشد .

این شرکت بر اساس ایجاد بهشتی زمینی با استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر به جهت کاربرد صحیح از انرژی های متداول و سعی بر اقتصادی و سود آور نمودن تکنولوژی های نوین برای مصرف کنندگان به وجود آمده است .

هدف این شرکت ایجاد بسترها و روش های مناسب جهت استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر و تحقیقات عالی در زمینه انرژی و ساختمان برای ، بهینه نمودن ، کاهش دادن اثرات ضد محیط زیستی و بازیافت و تولید و مدیریت انرژی در صنایع میباشد .

با توجه به احتیاج مبرم بشر امروزی به چهارگزینه انرژی آب و مسکن و غذا این شرکت گزینه اول ( انرژی ) را به علت تحت شعاع قراردادن سه گزینه دیگر در راس برنامه های خود دارد .

و گزینه های دیگر درحقیقت از نظر بخش انرژی به سبب ارتقاء و ارتباط در فروش و ارائه محصولات متنوع برای مشتریان مورد توجه مدیران این شرکت قرار دارد .